Vänligen, aktivera javascript för bästa upplevelse och funktionalitet!

Mob: +46 70-799 31 45

info@treeservice.se

facebook youtube english

Anlita en professionell firma för tjänster inom trädfällning och trädvård

Om du tar in en bekant som hjälper dig med trädfällning, och denne skadar sig under arbetet, är det du som markägare som står som ansvarig. Du har arbetsgivaransvaret. En specialiserad och seriös trädfällare har egna försäkringar och står som ansvarig för situationen. Trädfällning är farligt och kräver rätt kunskap. Vid arbete nära elledningar, klättring med motorsåg eller beskärning högt upp i en trädkrona ökar riskerna ytterligare och specialistkompetens krävs.

Trädfällning

Vi utför trädfällning med hög precision. I trånga situationer används sektionsfällning.

Sektionsfällning innebär att trädet nedmonteras bit för bit med hjälp av klättring eller skylift. Detta används då det annars finns risk för skador på närliggande hus, ledningar och annat i riskzonen. Det är tidskrävande, riskabelt och kräver avancerad utrustning. Ibland måste träddelarna firas ned med rep.

Det är vår strävan att välja enklast möjliga lösning för att spara tid och pengar för våra kunder genom att i första hand fälla från marken och endast i besvärliga fall använda oss av trädklättring och sektionsfällning.

Skylift används endast då trädet inte bedöms vara tillräckligt säkert att klättra i eller om det ger möjlighet att spara så pass mycket tid att det lönar sig trots den extra kostnaden. Vi anser också att klättring i de flesta fall är mer effektivt än skylift.

Vi erbjuder även kvistning och uppsågning av trädet i mindre delar om så önskas.

Under arbetets gång behöver vi säkerställa att ingen kommer till skada så ibland måste vi spärra av området som ligger inom riskzonen.

Beskärning och trädvård

Vi gör också beskärningar som t.ex. kronvård (borttagning av döda grenar), uttunning av krona, borttagning av enstaka grenar och uppstamning (borttagning av de nedersta grenarna upp till önskad höjd). Ibland görs minskning av kronans omfång genom s.k. reducering (för vissa träd kan en skylift vara lämplig för denna insats).

Trädkontroll

Genom en visuell kontroll av ett träd kan dess skick bedömas till viss del. Vid behov kan vi även göra en djupare inspektion med hjälp av en s.k. resistograf. Det är en mycket tunn borr som känner av motståndet i trädet och skriver ut en kurva som sedan kan tolkas (visar rötangrepp och håligheter). Detta används för att bedöma om trädet bör fällas eller ej. Ibland kan en kronreducering eller avlastningsbeskärning räcka för att trädet ska kunna stå kvar även om viss röta finns.

Bortforsling, kranbil och flismaskin

Med en mobil flismaskin (flishugg/flistugg) kan vi enkelt ta hand om riset på plats. Kvar blir lite flis som man t.ex. kan använda i sin trädgård, sprida på sin skogstomt eller köra bort om så önskas. Att behålla biomassa på platsen brukar ha en positiv inverkan på miljön. Flismaskinen hyrs inte ut separat utan används endast i våra egna uppdrag.

På vissa orter kan vi genom samarbetspartner erbjuda kranbil med sågaggregat för säker och effektiv nedtagning av större mängder träd samt bortforsling. I vissa fall, för enstaka träd, erbjuder vi själva bortforsling med släpvagn. När uppdragen ligger på lite mer avlägsen ort är det mer kostnadseffektivt att ni anlitar en lokal firma för bortforslingen.

Riskanalys, bedömning och prissättning

För att kunna ge ett korrekt pris och ta fram en säker plan måste varje uppdrag inledas med en bedömning av aktuell situation, en riskanalys, samt en genomgång med kunden om dennes önskemål. Hänsyn tas bland annat till trädets art, lutning, skick, omgivning och rådande väderlek. Det finns ingen fast prislista utan en bedömning görs för varje situation eftersom det kan skilja otroligt mycket på olika platser. Ibland räcker det att kunden skickar underlag via mail, men oftast behöver vi komma ut och ta en titt innan ett pris kan sättas. Möjlighet finns även att vi arbetar med ett rörligt timpris och oftast brukar detta löna sig för kunden.

Inga tunga maskiner

Vi arbetar utan tunga maskiner. Risken för skador på växter, gräsmattor och annat minimeras och vi har inga framkörningskostnader. Vi kommer åt där maskiner inte når fram.

Övriga höghöjdsarbeten

Vi tillhör ett team av licensierade takskottare enligt Skotta Säkert-konceptet. Vi har även certifikat inom Rope Access (industriklättring).

RUT-avdrag

De flesta av våra tjänster ger rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetskostnaden. RUT-avdraget gäller dock inte för bortforsling eller eventuell maskinkostnad.

Aktuellt

Vi byter namn till RS Trädvård & yrkesklättring och har nu en ny hemsida.

Vi utökar nu också vår satsning inom industriell klättring. Det kan röra sig om arbete i slutna utrymmen, på skyskrapor, torn och master mm. Vi har intressanta samarbeten med ett antal klätterpartners och flera stora kunder.

Skyddsvärda träd - Länsstyrelsen inventerar träd runt om i landet och ibland bedömer man att vissa träd har ett högt skyddsvärde och bör bevaras. Detta kan även gälla träd på privata tomter. Om du har ett träd som är gammalt och har en diameter på över 80 cm bör du kontrollera med Länsstyrelsen innan åtgärder vidtas.

Under vår, sommar och höst är det många som hör av sig och det är bråda tider för vår bransch. Tänk på att höra av dig i god tid.

Besök gärna vår facebooksida Där lägger vi ut bilder, videor och beskrivningar av aktuella arbeten.

Kontakta oss

Ring på 070-799 31 45 eller skicka e-post till info@treeservice.se och ange följande information:

Namn
Förnamn och efternamn
Adress
Gatuadress, ort, postnr
Trädinformation
Så mycket nyttig information som möjligt om de träd som ska fällas eller beskäras. Beskriv gärna närliggande hinder som kan påverka arbetet. Det kan vara byggnader, vägar, ledningar, andra växter m.m. Skicka gärna några bilder men se till att de inte är för stora (max 1 MB per bild och 5-6 bilder till att börja med).

Om företaget

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel, jobbar med godkänd utrustning, följer Arbetsmiljöverkets krav, har säkerheten i fokus och den utbildning som behövs. Vi har motorsågsutbildning och röjsågsutbildning genom Skogsstyrelsen och Säker Skog. För trädklättring och trädarbete med motorsåg är vi auktoriserade hos Arboristskola.se. Vi har även speciell utbildning för arbete nära ledningar eller nedtagning av träd som fallit över ledning.

Vid komplexa arbeten behöver man ibland också ha en person som arbetar på marken, därför är vi ibland två eller fler som arbetar tillsammans. Markmannen är utbildad för att genomföra en räddning i trädet. Denne säkerställer också att obehöriga inte kommer in i riskzonen samt hjälper till med att ta hand om träddelar på marken.

Vi håller till i Avesta och vår verksamhet bedrivs till största del i Mellansverige, primärt Dalarna och Västmanland. Några orter där vi arbetar är: Avesta och Sala med omnejd, Hedemora, Norberg, Säter, Fagersta, Västerås. Periodvis, efter överenskommelse, tar vi även uppdrag på annan ort.

Angående hantering av personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR) se vår Integritetspolicy.

Länkar

Ny hemsida: RS Trädvård & yrkesklättring.

Fotogalleri

Filmer från när vi arbetar

Treeservice.se på Facebook (aktuella bilder m.m.)

Treeservice.se på YouTube (filmer som visar hur vi jobbar)

 

Kvalitetssäkrad motorsågsutbildning (motorsågskörkort ABCDE) och röjsågsutbildning (röjsågskörkort RA RB) genom:

Skogsstyrelsen

Säker Skog

Medlemskap:

Yrkesklättrarna - Träd och industri

Svenska Trädföreningen

Övriga licenser och certifikat:

Skotta säkert

Fallskydd och räddning i slutna utrymmen, nivå 2 hos Hewall Safety

Certifierad installatör av INNOTECH fallskydsssystem

Kompetent person, med rätt att besikta klätter- och fallskyddsutrustning.

ETW-certifierad arborist.

Certifierad för trädriskbedömning genom ISA TRAQ.